Vi har satt ditt leveransland till Sverige.

Favoriter
  • Din sökning

  • Se alla resultat ()

Integritetspolicy

Ansvarig för databehandling:

Kids-world ApS
Smedevej 6
6710 Esbjerg V
Danmark

customerservice@kids-world.com

Vi är glada för att du besökt vår webbutik. Att skydda din integritet är väldigt viktig för oss. Här finns information om vi hanterar din data i detalj. 

1. ÅTKOMSTDATA OCH HOSTING

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ut dina personuppgifter. Vid varje besök på en webbplats sparar webbservern automatiskt en så kallad server-loggfil, som bl.a. innehåller det önskade filnamnet, din IP-adress, datum och tid för besöket, den överförda mängden av data, den efterfrågade ISP (åtkomstdata) och åtkomstkontroll. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast i syfte att säkerställa våra legitima intressen när det gäller en smidig drift av webbplatsen och för att optimera våra erbjudanden. Detta görs för att kunna värdera och erbjuda de bästa och viktigaste erbjudandena i en korrekt presentation i enlighet med art. 6, 1 (f) i GDPR. All åtkomstinformation raderas inom sju dagar efter ditt besök på webbplatsen. 

HOSTING

Hostingtjänster och presentationen av webbplatsen levereras delvis av våra serviceleverantörer och som en delbehandling på våra vägnar. Om inget annat anges i den här sekretesspolicy behandlas all åtkomstinformation och all information som samlas in genom formuläret på webbplatsen på dessa servrar. Om du har några frågor om våra serviceleverantörer och om vårt samarbete med dem, kontakta oss enligt punkt 9 i den här sekretesspolicy.

2. DATABEHANDLING FÖR KONTAKTUPPFÖLJNING, FÖRFRÅGAN OCH ETABLERINGEN AV KUNDKONTO 

Vi behandlar din personliga uppgifter när du frivilligt meddelar oss dessa som en del av din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du skapar ett kundkonto. Obligatoriska fält kommer att markeras som sådana eftersom vi i dessa fall behöver samla in informationen för att kunna upprätta ett kontrakt, för att behandla din förfrågan eller för att skapa ett kundkonto. Du kan inte genomföra en beställning och/eller skapa ett kundkonto, eller skicka en förfrågan utan att specificera dessa. Vilka uppgifter som vi behöver framgår i det gällande formulär. 

Informationen använder vi för att kunna utföra kontraktet och behandla dina förfrågningar i enlighet med art. 6, 1 (b) i GDPR. Ytterligare information om databehandling, särskilt det som berör överföringen till våra serviceleverantörer för behandlingen av beställningar, betalningar, leverans; finns i ett kommande avsnitt i denna dataskyddsdeklaration. När kontraktet är slutfört eller efter att kundkontot har sagts upp, är din information begränsad för vidarebehandling och raderas efter att skatte- och handelslagringsperioderna har löpt ut enligt art. 6, 1 (c) i GDPR, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av din information i enlighet med artikel 6, 1 (a) i GDPR, eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dessa uppgifter inom den rättsliga ramen vilket vi informerar dig genom detta uttalande. Du kan när som helst återkalla ditt kundkonto och kan göras antingen genom att kontakta oss enligt punkt 9 eller via en särskild funktion i din kundprofil. 

3. DATABEHANDLING I FÖRBINDELSE MED FRAKT

För att uppfylla kontraktet i enlighet med art. 6, 1 (b) i GDPR, överför vi din data till det transportföretaget som ansvarar för leveransen, vilket är nödvändigt för leveranser av de beställda varorna. 

DATAÖVERFÖRING TILL LEVERANTÖRER FÖR LEVERANSAVISERING

Om du under eller efter din beställning har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta, vidarebefordrar vi ditt samtycke och i enlighet med art. 6, 1 (a) i GDPR, din e-postadress och telefonnummer till den utsedda leverantören för att de ska kunna kontakta dig med information om din leverans, resp. kontakta dig i förbindelse med den. 

Samtycket kan återkallas när som helst genom att lämna ett meddelande för detta genom den beskrivna kontaktmöjligheten som anges i den här sekretesspolicyn eller genom att informera leverantören på adresserna listat nedan. Vi raderar data efter genomförd leverans, när du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av din information, och vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda data inom den rättsliga ramen vilket vi informerar dig om genom detta uttalande. 

 

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

PostNord A/S
Hedegaardsvej 88
2300 København S
Danmark

 

4. DATABEHANDLING FÖR BETALNINGTJÄNST 

När vi behandlar betalningar i vår webbutik sker detta i samarbete med dessa partners: tekniska serviceleverantörer, kreditinstitut, leverantörer av betalningstjänster. 

4.1 DATABEHANDLING FÖR TRANSAKTIONSTJÄNST

Vi överför nödvändiga uppgifter beroende på den valda betalningsmetoden. Detta sker i samband med transaktionen med våra tekniska betalningstjänster som samarbetar med oss. En transaktion sker även genom beställningen och genom de valda kreditinstituten eller till den valda betalningstjänsten. Syftet med detta är att fullfölja kontraktet i enlighet med art 6, 1 (b) i GDPR. I vissa fall samlar betalningstjänstleverantörer in nödvändig data för att själva kunna behandla betalningen, t.ex. via sin egen webbplats eller genom en teknisk integration i själva beställningsprocessen. I sådana fall gäller dataskyddsdeklarationen för betaltjänsten i fråga. 

Om du har några frågor om våra serviceleverantörer eller om vårt samarbete med dem, kontakta oss enligt punk 9 i den här sekretesspolicy.

4.2 DATABEHANDLING FÖR ATT FÖREBYGGA BEDRÄGERIER OCH OPTIMERA VÅRA BETALNINGSPROCESSER

Om det är nödvändigt vidarebefordrar vi ytterligare data till våra tjänsteleverantörer som kan användas för att behandla en betalning hos våra samarbetspartner eller för att förhindra bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av omtvistade betalningar, redovisningsstöd). Detta för att uppfylla kontraktet i enlighet med art 6, 1 (f) i GDPR samt att säkerställa våra legitima intressen när det gäller bedrägerier samt en effektiv betalningsadministration. 

5. ADRESSADE REKLAMUTSKICK 

5.1 E-POST NYHETSBREV MED REGISTERING 

Om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, använder vi nödvändig information eller de uppgifterna som du har skickat in separat, för att regelbundet kunna skicka ut vårt nyhetsbrev via e-post, vilket baseras på ditt samtycke enligt art. 6, 1 (a) i GDPR. Avregistrering från nyhetsbrevet kan göras när som helst och det kan antingen göras genom att kontakta oss enligt punkt 9, eller via en länk i själva nyhetsbrevet. Efter avregistreringen tar vi bort din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av din information i enlighet med art. 6, 1 (a) i GDPR, eller förbehåller vi oss rätten att ytterligare använda dessa uppgifter inom rättsliga ramar, vilket vi informerar dig om genom denna policy.

5.2 SKICKA NYHETSBREV

Nyhetsbrevet levereras på våra vägnar via vår serviceleverantör som vi överför din data till. Om du har några frågor om våra serviceleverantörer eller om vårt samarbete med dem, kontakta oss enligt punkt 9 i den här sekretesspolicy.

Vår serviceleverantör finns i följande land: USA. För detta land finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd.

6. COOKIES OCH ANDRA TEKNOLOGIER

GENERELL INFORMATION 

För att göra besök på vår hemsida tilltalande och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi teknologier, inklusive så kallade cookies, på olika sidor. Cookies är små textfiler, som automatiskt sparas på din enhet. Vissa av de använda cookies, raderas igen efter webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och därmed ger oss möjligheten att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (ihållande cookies).

Vi använder vissa teknologier som är obligatoriska för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. varukorgen). Dessa teknologier samlar in och behandlar IP-adressen, tidpunkten för besöket, enhets- och webbläsarinformation och annan information om din användning av vår webbplats (t.ex. diverse information om varukorgens innehåll). Detta göra i syfte för att säkerställa våra legitima intressen för att optimera våra erbjudanden i enlighet med art. 6, 1 (f) i GDPR.

Dessutom använder vi vissa teknologier för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi enligt kontraktet måste fullfölja (t.ex. för att kunna presentera samtycke för behandlingen av dina personuppgifter), samt att webbanalysera och utföra marknadsföring på nätet. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för datahantering, finns i följande avsnitt i denna datapolicy. 

Cookieinställningar för din webbläsare finns under följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™  / Chrome™/ Firefox™ / Opera™

Om du har gett ditt samtycke till användningen av teknologierna i enlighet med art. 6, 1 (a) i GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den angivna kontaktinformation som beskrivs i policyn.

7. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN TEKNIK FÖR WEBBANALYS OCH REKLAM

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6, 1 (a) i GDPR, användas de följande cookies och annan teknologi från tredje part på vår webbplats. När syftet är uppnått och respektive teknologi inte längre används av oss kommer insamlad data i samband med detta att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. Ytterligare information om möjligheterna att återkalla hittar du i avsnitt "Cookies och annan teknologi". För mer information, inklusive grunderna för hur vi sambarhetar med våra serviceleverantörer finns för varje teknologi. Om du har några frågor om våra serviceleverantörer eller om vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskriv i den här sekretesspolicyn.

7.1 ANVÄNDNING AV GOOGLE-TJÄNSTER

Vi använder följande teknologier från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Den information som automatiskt samlas in av Googles teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google. Informationen hanteras av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från den Europeiska kommissionen för landet USA. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd. Om din IP-adress samlas in med hjälp av Googles teknologier förkortas den genom att aktivera IP-anonymisering innan den sparas och lagras på Googles servrar. I undantagsfall kan hela  IP-adressen överföras direkt till en Google-server i USA och förkortas där. Om inget annat anges för de enskilda teknologierna sker databehandlingen på avtalsbasis som ingåtts för respektive teknologi och mellan ansvariga parter i enlighet med art. 26 i GDPR. Mer information om datahantering från Google finns i Googles integritetspolicy.

GOOGLE ANALYTICS

I syfte med webbplatsanalys samlar och lagrar Google Analytics data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation samt annan informationer om din användning av vår webbplats) och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. För detta syfte användas cookies. Din IP-adress kommer vanligtvis inte kombineras med annan data från Google. Datahantering utförts på grund av orderhantering genom Google.

För att optimera marknadsföringen på vår hemsida, har vi aktiverat inställningarna för datadelning för "Googles produkter och tjänster". Därefter kan Google komma åt den insamlade data och behandla den för analys och sedan använda den för att optimera Google-tjänsterna. Datadelning med Google inom de faktiska inställningarna för datadelning sker enligt ett ytterligare avtal mellan de ansvariga. Vi har inget inflytande av efterföljande datahantering av Google. 

GOOGLE ADS

För olika reklamsyften på Googles sökresultat och på tredje parters hemsidor, aktiveras den så kallade Google remarketing cookie när du besöker vår hemsida.  Den samlar automatiskt in och behandlar data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation, samt andra informationer om din användning av vår webbplats) med hjälp av pseudonym CookieID och möjliggör reklam som är baserad på dina intressen baserat på de sidor som du har besökt. Utöver det, sker endast ytterligare databehandling om du har aktiverat inställningen “annonsanpassaren” på ditt Google-konto. Om du är inloggad på Google, använder Google din data tillsammans med Google Analytics-data föra tt skapa och definiera specifika målgruppslistor och för att kunna utföra marknadsföring på tvärs av dina enheter.

GOOGLE MAPS

För att visuellt kunna presentera geografisk information, insamlar Google Maps data om ditt användande av Maps-funktionerna, det gäller speciellt data som IP-address och placering, och informationen överförs till Google, där datan blir behandlad. Vi kan inte påverka efterföljande databehandling.

GOOGLE RECAPTCHA

För att beskydda våra webbformulär mot missbruk och spam genom automatiserade mjukvara (så kallade bots), insamlar  Google reCAPTCHA data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation, samt annan information om din användning av vår webbplats) och använder ett så kallat JavaScript, samt cookies, för att analysera din användning av vår hemsida. Utöver det analyseras också andra cookies, som lagras av de olika Google-tjänsterna i din webbläsare. Verifiering eller lagring av persondata i de redigeringsbara fälten i varje formulär sker ikke.

GOOGLE FONTS

För en mer sammanhängande visning av innehåll på vår hemsida, insamlas data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation, samt andra informationer om din användning av vår webbplats) av script-koden „Google Fonts“ och överförs till Google, för att efterföljande bli behandlade där. Vi kan inte påverka efterföljande databehandling.

7.2 ANVÄNDNING AV MICROSOFT-TJÄNSTER TILL WEBBANALYS OCH REKLAM

Vi använder följande teknologi från Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland („Microsoft“). Databehandlingen sker på avtalsbasis mellan gemensamt ansvarig enligt art. 26 i GDPR. De informationer som automatiskt samlas in av Microsoft-teknologier om din användning av vår hemsida, överförs normalt till en Microsoft Corporation-server, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd. Läs mer om hur Microsoft behandlar din data i Microsofts sekretesspolicy.

Gällande webbplatsanalys och spårning av aktivitet, använder vi Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) för att analysera ditt användarbeetende efter att du har besökt vår hemsida genom en annons hos Microsoft Advertising. I syfte att genomföra analysen, kan cookies användas och data registreras (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation, samt annan information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som vi har satt upp, såsom besök på hemsidan eller anmälan till ett nyhetsbrev, och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Såvida dina internetuppkopplingar är länkade till din Microsoft-konto, och du inte har deaktiverat “Intressebaserad reklam” på ditt Microsoft-konto, så kan Microsoft ta fram olika rapporter om ditt användarbeteende (speciellt användarstatistik tvärs dina enheter) även om du ändrar enhet „Cross-Device Tracking“. I den förbindelse behandlar vi inte personuppgifter och mottager endast statistik baserat på Microsoft UET.

BING MAPS

För att visuellt kunna presentera geografisk information, insamlar Bing Maps data om ditt användande av Maps-funktionerna, det gäller speciellt data som IP-address och placering, och informationen överförs till Microsoft, där datan blir behandlad. Vi kan inte påverka efterföljande databehandling.

7.3 ANVÄNDNING AV META-TJÄNSTER

ANVÄNDNING AV META PIXEL

Vi använder oss av Meta Pixel inom ramarna för nedanstående teknologier Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta“). Gällande Meta-pixel, så insamlas och lagras data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation, samt annan information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som vi specificerat (såsom besök på hemsidan eller anmälan till ett nyhetsbrev), och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. I den förbindelse placeras automatiskt en cookie av Meta Pixel när du besöker vår webbplats. Detta möjliggör att din browser automatiskt vil igenkännas när du besöker andra webbplatser med hjälp av pseudonym CookieID. Meta kombinerar denna information med annan data från ditt Facebook-konto och använder datan för att utarbeta rapporter om webbplats aktiviteter till webbplatsens operatör, förse andra tjänster i förbindelse med användning av webbplatsen och användandet av internettet.

De uppgifter om din användning av vår webbplats som automatiskt samlas in av Meta-teknologier, överförs normalt till en server hos Meta. Uppgifterna hanteras av Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Om data som överförs till USA är vårt ansvar, så bygger samarbetet på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd. Läs mer om hur Meta hanterar data i Datapolicyn från Meta.

META ANALYTICS

I förbindelse med och som en del av Meta Analytics, skapas statistik om din användning av vår webbplats med Meta Pixel och utifrån insamlad data på vår webbplats. Databehandlingen utförs på avtalsbasis om orderhantering genom Meta. Analysen används för att optimera utseendet och marknadsföringen av vår webbplats. 

META ADS

Vi använder Meta Ads för att marknadsföra denna webbplats på Facebook och andra plattformar genom annonser. Vi sätter parametrar för respektive reklamkampanj. Meta är ansvarig för genomförandet, speciellt placeringen av den enskilda annonsen för varje individuell användare. Om inget annat anges för de enskilda teknologierna sker databehandlingen på avtalsbasis som ingåtts för respektive teknologi och mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med art. 26 i GDPR. Avtalet begränsas till insamlingen av data och överföringen till Meta. Efterföljande databehandling av Meta Platforms Ireland Ltd omfattas inte av det gemensamma ansvar.

På bakgrund av statistikerna om aktiviteterna på vår webbplats, som skapas via Meta Pixel, driver vi som operatör en gruppbaserad annonsering på Facebook och via Meta Custom Audience, genom att fastlägga bestämda kriterier för respektive målgrupp.

Genom det pseudonym cookie-id som hanteras av Meta Pixel och de informationer som insamlas om ditt beetende på vår webbplats, kan vi personifiera våra annonser gennem Meta Pixel Remarketing. 

Gällande webbplatsanalys och spårning av aktivitet, använder vi Meta Pixel Conversions för att analysera ditt användarbeetende efter att du har besökt vår hemsida genom en annons hos Meta Ads. Databehandlingen utförs på avtalsbasis om orderhantering genom Meta.

7.4 ANDRA UTÖVARE AV WEBBANALYS OCH DIGITALA MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

FONT AWESOME

För en mer sammanhängande visning av innehåll på vår hemsida, insamlar och överför script-koden „Font Awesome“ data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation) till Font Awesome, 307 S Main St, Bentonville, Arkansas, 72712, i USA, där datan behandlas. Vi kan inte påverka efterföljande databehandling. De informationer som automatiskt samlas in av Font Awesome-teknologier om din användning av vår hemsida, överförs normalt till en Font Awesome-server, 307 S Main St, Bentonville, Arkansas, 72712 i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd.

ANVÄNDNING AV CRITEO TILL DIGITAL MARKNADSFÖRING

Via reklampartnern Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig („Criteo“), kan denna webbplats annonsera i sökresultat, såväl som på tredje parters webbplatser. En retargeting-cookie från Criteo eller deras partners placeras automatiskt när du besöker vår webbplats. Den insamlar och behandlar automatiskt data med hjälp av pseudonym CookieID och möjliggör reklam som baseras på dina intressen på bakgrund av de sidor som du har besökt. Databehandlingen  sker på avtalsbasis mellan de gemensamt ansvariga parter enligt art. 26 i GDPR. Vi sätter parametrar för respektive reklamkampanj. Criterio är ansvarig för genomförandet (härunder placeringen av den enskilda annoncen). Den data som automatiskt samlas in av Criteo (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation samt annan information om din användning av vår webbplats) kan möjligtvis sammanflätas med annan Criteo-information från andra källor och överföras vidare till Criteo-reklampartners.

ANVÄNDNING AV TRADEDOUBLER TILL DIGITAL MARKNADSFÖRING

Via reklampartnern Tradedoubler Sweden AB, Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm, Sverige („Tradedoubler“) kan denna webbplats annonsera i sökresultat, såväl som på tredje parters webbplatser. När du besöker vår webbplats, insamlar, överför och hanterar Tradedoubler data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation samt annan information om din användning av vår webbplats) med hjälp av script-koden „Tradedoubler“. Databehandlingen  sker på avtalsbasis mellan de gemensamt ansvariga parter enligt art. 26 i GDPR. Vi sätter parametrar för respektive reklamkampanj. Tradedoubler är ansvarig för genomförandet (härunder placeringen av den enskilda annoncen). Den data som automatiskt samlas in av Tradedoubler (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation samt annan information om din användning av vår webbplats) kan möjligtvis sammanflätas med annan Tradedoubler-information från andra källor och överföras vidare till Tradedoubler-reklampartners.

ANVÄNDNING AV PARTNER-ADS TILL DIGITAL MARKNADSFÖRING

Via reklampartnern Partner-ads ApS, Ekenæsvej 26, 2850 Nærum, Danmark („Partner-ads“) kan denna webbplats annonsera i sökresultat, såväl som på tredje parters webbplatser. När du besöker vår webbplats, insamlar, överför och hanterar Partner-ads data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation samt annan information om din användning av vår webbplats) med hjälp av script-koden „Partner-ads“. Databehandlingen  sker på avtalsbasis mellan de gemensamt ansvariga parter enligt art. 26 i GDPR. Vi sätter parametrar för respektive reklamkampanj. Partner-ads är ansvarig för genomförandet (härunder placeringen av den enskilda annoncen). Den data som automatiskt samlas in av Partner-ads (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- og webbläsarinformation samt annan information om din användning av vår webbplats) kan möjligtvis sammanflätas med annan Partner-ads information från andra källor och överföras vidare till Partner-ads-reklampartners.

8. SOCIAL MEDIA

8.1 SOCIALA PLUGINS AV FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN

Vi använder sociala knappar från sociala nätverk på vår hemsida. Dessa HTML-länkars integration säkrar att det inte upprättas en förbindelse till leverantörens server hos respektive socialt nätverk när du besöker en en sida som innehåller dessa knappar. Om du klickar på en av knapparna, öppnas ett nytt fönster, och innehållet från respektive serviceleverantör visas, och därigenom kan du använda Gilla- eller Dela-knappen.

8.2 VÅR DIGITALA NÄRVARO PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, LINKEDIN

Om du har gett ditt samtycke enligt artikel. 6, stycke. 1 s. 1 litra a DSGVO, hos den gällande operatör av det sociala mediet, insamlas och lagras din data automatiskt när du besöker vår närvaro på sociala medier, och användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer i marknadsförings- och reklamsyfte. Dessa kan t.ex. användas för att placera annonser innan- och utanför plattformarna som svarar till dina personliga intressen. Som regel används cookies i detta syfte. För ytterligare och mer djupgående information angående behandling och användningen av data hos respektive leverantör för sociala medier, samt kontaktmöjligheter, dina rättigheter och diverse inställningar för att skydda din integritet, ska du läsa data policyn för varje leverantör som listat nedan. Om du har behov för hjälp i detta ärende, hör av dig till oss. 

Facebook är en tjänst från Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta“). Den information om användningen av vår digitala närvaro på Facebook som automatiskt samlas in av Meta överförs normalt till en server hos Meta. Informationen hanteras av Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd. Databehandling, när du besöker en Facebook-sida, sker på avtalsbasis mellan de gemensamt ansvariga parter enligt art. 26 i GDPR. Hitta mer information (information om Insights-data) här.

Instagram är en tjänst från Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta“). Den information om användningen av vår digitala närvaro på Meta som automatiskt samlas in av Meta överförs normalt till en server hos Meta. Informationen hanteras av Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd. När du besöker en Instagram-sida, sker databehandlingen på avtalsbasis mellan de gemensamt ansvariga parter enligt art. 26 i GDPR. Hitta mer information (information om Insights-data) här.

Pinterest är en tjänst från fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. sal, Fenian Street, Dublin 2, Irland („Pinterest“). Den information om användningen av vår digitala närvaro på Pinterest som automatiskt samlas in av Pinterest, överförs normalt till en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd.

LinkedIn är en tjänst från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“). Den information om användningen av vår digitala närvaro på LinkedIn som automatiskt samlas in av LinkedIn, överförs normalt till en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, i USA och lagras där. För USA finns det inga beslut om lämplighet av den Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardbestämmelser om dataskydd.

9. KONTAKTMÖJLIGHETER OCH DINA RÄTTIGHETER 

Som registrerad har du följande rättigheter:

 * enligt art. 15 i GDPR har du rätt till att få bekräftelse på hur dina personuppgifter behandlas och få tillgång till personuppgifterna;

 * enligt art. 16 i GDPR, att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som sparas av oss rättade;

 * enligt art. 17 i GDPR, att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade, om inte behandlingen är nödvändig av följande skäl;

    * för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

    * uppfylla en rättslig förpliktelse;

    * för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse för samhället, eller

    * för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 * enligt art. 18 i GDPR har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, om något av följande alternativ är tillämpligt;

    * du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta

    * själva behandlingen är olaglig och du motsätter dig att radera den;

    * vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller

    * du har invänt mot behandling i enlighet med art. 21 i GDPR;

 * enligt art. 20 i GDPR, att få ut dina personuppgifter som vi har tillhandahållit i ett struktureret, allmänt använt och maskinläsbart format, eller överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig;

 * enligt art. 77 i GDPR har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndigheten. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten där du bor, på din arbetsplats eller vår verksamhets huvudkontor.

Om du har frågor till insamlingen, behandlingen eller användningen av dina personuppgifter, rättelser, blockering eller radering av din data, samt återkallelse av varje givet samtycke eller möjliga invändningar mot hur vi använder data, ber vi dig kontakta verksamhetens dataskyddsansvarig. Ansvarig för dataskydd: 

Smedevej 6
6710 Esbjerg V
Danmark
annette@kids-world.dk

Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot behandling av personuppgifter enligt ovan. 

Efter att vi mottagit din invändning, behandlar vi inte längre dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Det gäller inte när du invänder mot behandling för direkt marknadsföring. I detta tillfälle ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Senast uppdaterad 23.01.2024